80 jarige oorlog herleefde dit weekend in Wedde

Het VKVB, de Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange, opende dit weekend haar seizoen met een voorjaarsbivak bij de Burcht in Wedde.

Bij de Burcht in Wedde woedt de tachtigjarige oorlog dit weekend als nooit tevoren.
Het Staatse leger zal zijn uiterste best doen de bezetter te verdrijven.
Tussen de veldslagen door verwelkomden deze vriendelijke soldaten jong en oud in hun kampement om hun manier van leven uit te beelden. De bezoekers konden van dichtbij meemaken hoe zij hun musketten laden en afvuurden

 

Het doel van de VKVB is het bevorderen van kennis omtrent de Nederlandse krijgshistorie en die van de Vesting Bourtange in het bijzonder. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
– De organisatie c.q ondersteunen van of assisteren bij historische demonstraties of optochten, alsmede de herbeleving van historische gebeurtenissen.
– Kwaliteitsbewaking van de hiervoor bedoelde activiteiten, zowel ten aanzien van de historische onderbouwing als ten aanzien van het hanteren van veiligheidsvoorschriften en kledings- voorschriften terzake van de door de leden zelf aan te schaffen en te onderhouden kleding en/of uitrustingsstukken.
– Het vergaren van kennis en uitrustingsstukken ter bevordering van de historische onderbouwing van de activiteiten van de vereniging

Ook ondersteunen en assisteren zij organisaties bij historische demonstraties en optochten.

 

Bron: de Vereniging Krijgshistorie Vesting Bourtange