Nieuwe aanwinst voor het MOW in Bellingwolde.

Nieuwe aanwinst voor het MOW in Bellingwolde.

Museum de Oude Wolden ontvangt schilderij uit nalatenschap met zicht op Bellingwolde van Ploeger Johan Dijkstra. Het schilderij is te zien tijdens de komende tentoonstelling Duizend Dingen, die 6 november van start gaat.

 

Het MOW uit Bellingwolde ontving eind september enkele bijzondere objecten uit een nalatenschap. Een van de stukken betreft het schilderij Zicht op de Magnuskerk te Bellingwolde, een werk van Johan Dijkstra uit 1947. Dijkstra was een van de oprichters van de bekende Groninger Kunstkring de Ploeg.

 

In 1947 vervaardigde Johan Dijksta het schilderij in opdracht van het bestuur van de Nutsspaarbank in Bellingwolde. Het bestuur schonk het schilderij destijds aan de heer J. G. Rookmaker, die gedurende 50 jaar lid van datzelfde bestuur was geweest. Het schilderij toont het zicht op de Magnuskerk in Bellingwolde, niet toevallig het uitzicht dat het bankbestuur had tijdens hun vergaderingen in het voormalige Hotel Reiderland aan de Hoofdweg.

 

Op het schilderij zie je nog de tramrails van de Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen, die in 1947 opgeheven werd.

 

De kleindochter van de heer J.G. Rookmaker, mevrouw T. Rookmaker, liet het schilderij na aan het MOW, die het samen met nog een schilderij en een kaart van Groninger Borgen in ontvangst nam. Het verzamelen van interessante artistieke werken met de eigen streek als onderwerp, is één van de kernopdrachten van het MOW. Het museum aanvaarde het legaat dan ook in grote dank.

 

Het schilderij zal te zien zijn tijdens de tentoonstelling Duizend Dingen, die op zondag 6 november van start gaat. Duizend Dingen toont allerhande objecten en werken uit de eigen collectie van MOW, waaronder veel historische objecten én meer streekgebonden schilderijen van bekende Ploegers als Dijkstra.

 

Naast Duizend Dingen tref je in de ontvangst de eerste tentoonstelling in de nieuwe reeks 24K, met werken van Geert Schreuder. De zaal met werken van fijnschilder Lodewijk Bruckman zal in de tweede helft van november weer open gaan na een brandje.

 

Meer informatie over het MOW en de tentoonstelling vind je op www.museumdeoudewolden.nl. Het museum bevindt zich aan de hoofdweg van Bellingwolde en is elke woensdag tot en met zondag geopend. Elke woensdag kent het MOW gratis entree.