Startzondag & Burendag bij Protestantse gemeente Bellingwolde bij de Magnuskerk.

Zondag 27 september was de startzondag niet in de kerk maar buiten de kerk. Het weer werkte mee.

De dag begon om 9.30 uur met een dienst onder leiding van da. J. Van Bergen uit Bellingwolde.

De zang werd begeleid door vier leden van muziekvereniging Jeduthun uit Sellingen.

Het thema was ‘onze buren’, dit n.a.v. van de landelijke burendag op 26 september.

In onze kerk ontvangen wij regelmatig bezoekers uit het nabijgelegen AZC De Grenshof, dus onze buren een beetje, verder hoopte we dat ook andere buren/dorpsgenoten zich aangesproken voelden.

Om te laten merken dat de bewoners van het AZC erbij horen is het thema gekoppeld aan het AZC.

We hebben met elkaar vlaggen gemaakt waarin we laten weten dat men welkom is.

Ook bewoners van het AZC hebben hieraan meegedaan.

Er was een labyrint gemaakt dat we gelopen hebben met onze vlaggen en we hebben ze daar tijdelijk in geplaatst. Aan het einde van de startzondag hebben we gezamenlijk geluncht om daarna de vlaggen te brengen naar het AZC. Hier zijn ze in het gras geplaatst en blijven een tijdje staan. Dit werd zeer gewaardeerd door bewoners en leiding van het AZC.

 

 Tekst en foto's Astrid Luurssen