Sfeer impressie Buddha inbeeld

Buddha inbeeld is een jaarlijks terugkerende expositie over het Boeddhisme en Hindoeïsme.
Met behulp van informatiekaartjes bij de beelden wordt de betekenis van het Boeddha beeld eenvoudig en duidelijk uitgelegd.
Elk jaar een nieuw thema, waarin een bepaald aspect van de leer van Boeddha wordt belicht.
Deze expositie is interessant voor iedereen, die meer wil weten over deze boeddhisme en Hindoeïsme.

Buddha inbeeld heeft dit jaar als thema: ''COMPASSIE”

Wat is Compassie?

Compassie of mededogen wordt in het boeddhisme gedefinieerd als:
De bewuste wens ons onvermoeibaar in te zetten om alle levende wezens te helpen hun lijden te transformeren, en liefde en begrip te ontwikkelen.

Zelf compassie?

Zelf compassie maakt je mild op het moment, dat je faalt of vindt dat je tekortschiet. In een moeilijke situatie behandel je jezelf, zoals je een ander zou behandelen. In plaats van je verdriet of pijn te negeren, erken je dat dit menselijke gevoel er mag zijn. Je aanvaardt dat je het moeilijk mag hebben en je denkt na over hoe je op dat moment het beste voor jezelf kunt zorgen. Compassie en zelfcompassie zijn beide een tegengif voor de problemen, die kunnen ontstaan als we niet wijs omgaan met pijn en verdriet Een prachtig verhelderend boek over zelfcompassie is geschreven door Kristin Neff. Een aanrader.

 

Bodhisattva

In het Tibetaans Boeddhisme speelt het begrip compassie een belangrijke rol. Het Boeddhisme is ontstaan uit een afsplitsing van het Hindoeïsme rond 600 voor Chr. Het werd ontwikkeld door de historische figuur, Siddhartha Gautama en vooral uitgedragen door een groep monniken. Zij vonden de tijd rijp om een snelle verlossing uit het lijden van de wereld en de cyclus van wedergeboorten te bewerkstelligen. Rond de eerste eeuw na Chr. verschenen in India de eerste teksten van de Mahayana traditie. Dit wordt vooral in landen als China, Japan, Tibet, Korea en Vietnam beoefend. In het latere Mahayana Boeddhisme is de beoefening van compassie onlosmakelijk verbonden met de Bodhisattva. Dat is een wezen (sattva), dat op ontwaken (bodhi) is gericht.
Bij Buddha inbeeld zal daarom dit jaar speciale aandacht besteed worden aan de Bodhisattvas van mededogen. Dat zijn Avalokiteshvara en Kwan Yin. Op de expositie “Buddha in Beeld” zijn veel beelden voorzien van een informatiekaartje. Hierop vindt u de betekenis van het beeld, de handhouding en de attributen.

 

 

Buddha inbeeld duurt t/m zondag 30 december.

En vindt iedere zondag plaats van 13:00 – 17:00uur.

Op 26 december (Tweede Kerstdag) is de expositie ook geopend.

 

Bron: https://buddhainbeeld.nl/